Výrobky

Nebezpečné prostory

Když se řekne odvětrávání, tak si představíme vydýchanou místnost nebo kuchyň a odsávání par, vznikajících při vaření. Ale tohle je jen zlomek z toho, proč a kde je třeba odvětrávat.

Odvětrávání je naprostou nezbytností v chemickém průmyslu. Výroba barev, ředitel, to je vždy práce s nebezpečnými chemikáliemi a ve výrobních prostorách může lehce dojít k nebezpečným situacím, kdy by zaměstnanci mohli být přiotráveni. Odvětrávání takovýchto prostor podléhá přísným normám a pobyt v takovýchto prostorách je podmíněn přísným bezpečnostním školením zaměstnanců a nezřídka i přes odvětrávání musí mít zaměstnanci ochranné prostředky dýchacích cest.

dýchání

Další odvětrávané prostory jsou tunely. Všimli jste si obrovských větráků na stropě tunelu, kterým projíždíte autem? Ano, i toto je odvětrávání, protože v tunelu by se hromadily zplodiny a také při případném požáru v tunelu je odvětrávání velkým pomocníkem. Až budete někdy v Praze, koukněte se na Strahov a uvidíte dva velké komíny. To jsou odvětrávací šachty pro strahovský tunel. I tunel Blanka má své odvětrávání a odvětrávací výdech, jak se komínu odborně říká, dostal dokonce umělecký kabát, a tak nehyzdí své okolí, ale je příjemným zpestřením.

O odvětrávání by vám také hodně mohli povykládat horníci. Všechny šachty musí být odvětrávané, a tak v okolí dolů stojí odvětrávací šachty.

šachta

Odvětrávání není jen pro náš komfort a pro náš byt, aby v něm nezůstávaly výpary z kuchyně, koupelny a WC, odvětrávání https://www.taurisplus.cz/produkty-sluzby/odvetravani-panelovych-domu/ v domě nás chrání před vznikem plísní. Odvětrávání je bezpečnostní prvek v mnoha odvětvích průmyslové výroby. Odvětrávání zvyšuje komfort pracovního prostředí. Bez odvětrávání by nebyly dlouhé tunely bezpečné a horníci by byli vystaveni nebezpečí výbuchu metanu, který v dole při těžbě uhlí vzniká.