Internet

Jak napsat úspěšný reklamní článek

Všechny internetové prohlížeče se momentálně hemží různými články, které mají mnohé účely, avšak většina z nich bývá prodejního nebo reklamního charakteru. Rádi bychom pro začátek zdůraznili, že ne všechny články tohoto typu jsou kvalitní, a proto není na škodu si v tomto ohledu udělat malý vzdělávací workshop.

grafický marketi

V následujících řádcích se zaměříme na to, jak psát jako skutečný spisovatel, tedy natolik poutavě, abyste vašim zákazníkům dokázali prodat opravdu cokoli. Začneme s vysvětlením, jaký je vlastně účel a smysl všech PR reklamních článku. Jedná se v podstatě o nenucenou propagaci určitých služeb nebo produktů. Nechceme však působit jako teleshoppingoví autoři, a proto se vždy při psaní snažíme začlenit daný produkt tak, abychom jej ukázali v jeho nejlepším světle, a také v kontextu, ve kterém je možné jej využít.

Důležitou stránkou je tedy zpočátku hlavně promyšlení celého konceptu článku. Co v něm chceme našim čtenářům předat? Jak můžeme zasadit daný produkt, o kterém musíme psát, do kontextu celé oblasti, ve které se používá? Dobré je cílit na nějakou konkrétní skupinu, například zaměřit článek pouze na muže, na ženy, na seniory nebo další skupiny, které daný obsah nejvíce ocení.

tablet a hrnek

Poté si musíme rozvrhnout celkový obsah a naplánovat si strukturu celého textu. V úvodu ideálně sdělme čtenářům, co jim v následujících řádcích chceme předat, na co se mohou těšit. Při samotném psaní buďme pokud možno věcní, konkrétní a snažme se lidem dát něco navíc – například inspiraci, zajímavé tipy, o kterých ještě třeba neslyšeli, nebo konkrétní důvody a výhody určité služby nebo produktu.

Klíčová slova bychom měli používat v článku v takové formě, aby byla v textu souvislá a jejich umístění dávalo smysl. Pokud si nevíme rady s tím, jaká slova zvolit, abychom se v článku mohli správně odkazovat na naše produkty, můžeme se vždy obrátit na odborníky, kteří nám zpracují návrh klíčových slov přímo na míru.