Nezařazené

Ven z dluhové pasti

Mezi odborníky se tomu říká dluhová past. Situace, kdy již člověk neví, kudy ven, několik nesplacených úvěrů, hrozba exekuce, nebo již exekuce probíhající, nedostatek příjmů a hlavně – zoufalství. Lidé, kteří se ocitli v dluhové pasti, mají často obstavený majetek, účet a nevidí ze své situace východisko.
¨zoufalství
Řešením může být oddlužení
O co se vlastně jedná? Prvního ledna 2008 vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, takzvaný insolvenční zákon. Nabízí možnost osobám, které nejsou podnikateli, aby své dluhy řešili uvedeným oddlužením a to za podmínek, které jim zákon stanovuje.
peněženka a kreditní karty
Pro koho je oddlužení vhodné
–          pro osoby, které mají vícero dluhů a nejsou schopny je splácet
–          nejsou podnikateli, nebo alespoň dluhy, o které se jedná, nevznikly z podnikatelské činnosti
–          mají stálý a stabilní zdroj příjmů
–          získají souhlas věřitelů s oddlužením.
Principem oddlužení je soustavné splácení dluhu, kdy všechny pohledávky budou takzvaně zmrazeny, neporostou dále úroky ani penále a bude se splácet po dobu pěti let nejvyšší možná částka tak, aby bylo pokryto alespoň 30 % všech aktuálních dluhů. Budou tedy zastaveny exekuce, nebude hrozit další upomínka. Všechny pohledávky budou zahrnuty do oddlužení a po uplynutí pětileté lhůty, co bude splaceno, to bude, co nebude, je odpuštěno. Často se tává, že dlužník uhradí za danou dobu všechny své dluhy a to díky tomu, že právě nedochází k jejich dalšímu navyšování. Osobě po dobu pěti let zůstává pouze takzvaná nezabavitelná částka, což je nejnižší možná částka určená na pokrytí základních životních potřeb.
socha s váhou
Postup je následující
V případě, že osoba chce řešit svou situaci prostřednictvím oddlužení, musí se obrátit na příslušný krajský soud. Ten totiž o povolení oddlužení rozhoduje. Žádost o oddlužení a insolvenční návrh musí podat dlužník sám za sebe, a musí k němu doložit souhlas věřitelů s oddlužením, také potvrzení o majetku, a o svých příjmech za poslední roky a předpoklad příjmů budoucích.
V případě, že soud žádost schválí, dohlíží na celý proces oddlužení ustanovený insolvenční správce.
Podrobné informace lze získat v uvedeném zákoně, nebo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti či v bezplatných poradnách při finanční tísni. Pozor na oddlužení, která nabízejí různé finanční agentury, uvedené oddlužení dle zákona je pouze to, které schválí soud.