Nezařazené

Odpad lze využít pro výrobu energie

Jediným způsobem, jak skutečně dostat z planety Země něco pryč, je vypustit to rychlostí 11,2 km/s (přibližně 33násobek rychlosti zvuku). Při dnešní technologii raket však takováto metoda vyjde na asi 10 000 dolarů, a to jen na to, aby se do vesmíru uvolnily pouhé 2 kg tohoto nákladu.
 šipky recyklace
Energie je cenná, to je důvod, proč je měřena v joulech
Když se někteří lidé dívají na odpadky, nevidí nic než odpadky. Naproti tomu pro inženýry představují doslova poklad. Podívejme se tedy na některé způsoby, jak lze odpad přeměnit na energii. Chemici z Mulhouse Institute of Materials Science navrhli způsob, jak přeměnit odpad na biopaliva, čistou vodu a hnojivo. V rámci tohoto procesu však použili jiný odpadní produkt – piliny. Poté, co se směs pilin a odpadní vody vysuší, vodní pára kondenzuje do čisté destilované vody. Zbývající pevné látky jsou přiváděny do takzvaného pyrolyzéru, kde se za působení intenzivního tepla utváří biopalivo a tuhé hnojivo.
 
V přírodě žádný odpad není
Příroda je konečným recyklantem, jak by vám to potvrdil každý vlastník kompostovací nádoby. Lidé a živočichové dýchají kyslík a produkují oxid uhličitý coby odpadní produkt. Rostliny naopak oxid uhličitý spotřebovávají a produkují kyslík. Bakterie konzumují fekální hmotu a přeměňují ji na půdu, na níž je pak pěstována potrava, která se stává zdrojem energie pro lidi a zvěř, a následně je opět přeměněna na fekální hmotu. Omezit, opětovně použít a zrecyklovat jsou třemi způsoby, jak snížit množství odpadu směřujícího na skládky. Energie vzniklá z odpadu pak uzavírá pomyslnou smyčku úplně, čímž vyhovuje zásadám dlouhodobé udržitelnosti.
plný odpadní kontejner
V současné době jsou ve výstavbě dvě zařízení určená pro výrobu enegie z odpadu, která zároveň usilují o to, aby byla největšími svého druhu na světě. První se nachází v Dubaji, a druhé v čínském Šen-čenu. U obou je uvedení do provozu naplánováno na rok 2020.